รู้จักคุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี

เจ้าของร้านอาหาร “Penguin Eat Shabu”

เจ้าของเพจ “Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ”

ผู้เขียนหนังสือ “Restaurant Bible คัมภีร์เริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร”

วิทยากรด้านธุรกิจร้านอาหาร

สถาปนิกและที่ปรึกษาการวางระบบร้านอาหาร

ปริญญาโทหลักสูตร Real Estate, University of Glasgow, Scotland

ปริญญาโทหลักสูตร Facilities Management มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อที่น่าสนใจ

การสำรวจว่าตัวเองเหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารหรือไม่

การสำรวจว่าตัวเองเหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารหรือไม่

การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย และทำเลที่ตั้ง

การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย และทำเลที่ตั้ง

การสร้างจุดขายให้แตกต่าง

การสร้างจุดขายให้แตกต่าง

การวางแผนลงทุนเปิดร้านอาหาร

การวางแผนลงทุนเปิดร้านอาหาร

การวางโครงสร้างรายได้และรายจ่ายธุรกิจร้านอาหาร

การวางโครงสร้างรายได้และรายจ่ายธุรกิจร้านอาหาร

การวางระบบร้านอาหารอย่างมืออาชีพ

การวางระบบร้านอาหารอย่างมืออาชีพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

✓  คนที่ต้องการเปิดร้านอาหาร
✓  คนที่ต้องการหาความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านอาหาร
✓  คนที่ต้องการหารายได้เสริมจากการทำธุรกิจร้านอาหาร
✓  คนที่กำลังมองหาเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับร้านอาหารของ

3:13 ชั่วโมง

📚 17 บทเรียน

ทำความรู้จักกับ ‘คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี’ จากความใฝ่ฝันในวัยเด็ก สู่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารชื่อดัง ผู้ต้องการส่งต่อประสบการณ์และเคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารจัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพให้กับมือใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจร้านอาหาร
ทำความเข้าใจถึงความน่าสนใจของธุรกิจร้านอาหาร ว่าทำไมถึงเป็นธุรกิจที่คนต่างให้ความสนใจและมีข้อดีอย่างไรทำไมคนถึงอยากมาเข้าลงทุน? รวมถึงศึกษาแนวโน้มของสิ่งที่ธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องมีและต้องเจอในการทำธุรกิจในปัจจุบัน
ทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของธุรกิจร้านอาหาร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวเรากับธุรกิจที่มาพร้อมกับเช็คลิสต์ในการสำรวจตัวเองที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรไปต่อในธุรกิจนี้หรือพอแค่นี้?
เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการเปิดร้านด้วยตัวเอง กับ ธุรกิจแฟรนไชส์ว่ามีข้อดีและข้อเสียที่แตกกันอย่างไร? และเหมาะสมกับคนประเภทไหน? รวมถึงเรียนรู้ความสำคัญและวิธีในการเลือกหุ้นส่วนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับธุรกิจ เพราะหุ้นส่วนที่ดีคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในธุรกิจ
ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายคือสิ่งสำคัญต่อธุรกิจร้านอาหาร เพราะเราสามารถขายอาหารให้คนทุกคนได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมาซื้ออาหารของเรา เพราะฉะนั้นการทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราได้
ในบทเรียนนี้คุณธนพงศ์จะพาเราไปเรียนรู้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เราสามารถพัฒนาและรังสรรค์สิ่งที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากขึ้น รวมถึงวิธีในการประเมินความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายกับธุรกิจของเรา
ทำความเข้าใจถึงหลักการในการเลือกทำเลที่ตั้ง พร้อมกับทำความรู้จักประเภทของทำเลที่ตั้งต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์และลักษณะที่โดดเด่นต่างกันออกไป เพื่อให้เราสามารถเลือกทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ เพราะ “ยิ่งทำเลดีมากเท่าไร โอกาสความสำเร็จก็มากเท่านั้น”
เมื่อเราสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างของทำเลแต่ละประเภทได้แล้ว ปัจจัยต่อไปที่เราต้องคำนึงในการเลือกทำเลก็คือองค์ประกอบภายในทำเล อย่างเช่น ค่าเช่า สัญญาเช่า และ การมองเห็น สิ่งเหล่านี้มีรายละเอียดและความสำคัญอย่างไร? หาคำตอบได้ในบทเรียนนี้
ร้านอาหารที่ดีต้องมีคอนเซปต์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเอง เพราะต่อให้อาหารของเราจะอร่อยแค่ไหน แต่ถ้าไม่สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาได้อาหารก็จะไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้คุณธนพงศ์จึงจะพาเรามาเรียนรู้ถึงวิธีในการสร้างจุดขายอย่างไรให้แตกต่างและน่าสนใจ ที่จะดึงดูดให้ลูกค้าหันมาสนใจในร้านอาหารของเรามากขึ้น
ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาในการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน เพราะฉะนั้นเพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจและควบคุมปริมาณรายรับ-รายจ่ายในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้และทำความเข้าใจโครงสร้างรายได้และต้นทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ในบทเรียนนี้คุณธนพงศ์จะพาเราไปเรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ ด้วยการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างการควบคุมวัตถุดิบและแรงงาน
ในการเริ่มต้นเปิดร้านอาหาร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผน โดยเฉพาะการวางแผนการลงทุนที่ต้องรอบคอบ ในบทเรียนนี้จึงจะพาเราไปเข้าใจถึงวิธีในการวางแผนการลงทุนและการประเมินงบประมาณ รวมถึงการเรียงลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่าย เพื่อให้เราสามารถใช้งบประมาณที่มีได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
ปัจจัยที่สำคัญต่อการอยู่รอดของร้านอาหารก็คือ “คน” เพราะร้านอาหารนั้นต้องอาศัยคนในการขับเคลื่อน การเลือกคนที่ใช่และเหมาะสมกับธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ แล้วเราจะมีวิธีหรือเกณฑ์ในการเลือกคนอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ? หาคำตอบได้ในบทเรียนนี้
ทุกร้านอาหารย่อมมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการมีระบบในป้องกันและจัดการปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่จะดีกว่าไหมถ้าร้านของเรามีระบบที่สามารถจัดการปัญหาได้โดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปจัดการปัญหาด้วยตัวเอง ในบทเรียนนี้คุณธนพงศ์จึงจะพาเราไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับระบบต่าง ๆ ที่จะช่วยป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร้านอาหารอย่าง การกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบ การจัดการวัตถุดิบ และการนับสต๊อก
นอกเหนือจากระบบการจัดการและควบคุมวัตถุดิบแล้ว สิ่งที่ต่อไปที่เราต้องมาจัดการวางระบบก็คือเรื่องของสูตรและรสชาติของอาหาร รวมถึงเรื่องของการจัดการพนักงานและการป้องกันการทุจริต ซึ่งจะมีระบบอะไรบ้าง? หาคำตอบได้ในบทเรียนนี้
คุณธนพงศ์ ได้สรุปบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านและฝากข้อควรระวังในการทำธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงฝากกำลังใจและมอบข้อดีๆ ให้สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหาร

ปีใหม่นี้ยกระดับให้คุณเป็นคนใหม่
เรียนรู้กับ ‘ผู้นำตัวจริง’ จากทุกวงการ
แพ็กเกจรายปี ที่คุณจ่ายครั้งเดียว เข้าชมผู้สอนได้ทุกท่าน

คอร์สอื่น ๆ จาก "ที่สุด"
ของประเทศอีกมากมาย

รีวิวจากผู้เรียน

นิกส์ อรรถพล

"การที่ได้เรียนรู้ความสำเร็จจากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นอะไรที่หาได้ยากมาก ๆ คุ้มค่า แนะนำเลย"

นิกส์ อรรถพล

Country Manager, Tinder
พีช พิชญา

"แตกต่างจากคอร์สเรียนที่อื่น เหมาะสำหรับพนักงานประจำที่ต้องการพัฒนาตัวเอง มีคอร์สใหม่ตลอดสำหรับแพ็กเกจรายปี"

พีช พิชญา

Head of Monetization, Shopee
วิล ชนากานต์

"ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้บริหาร การเรียบเรียงและตัดต่อกระชับน่าติดตามเหมือนได้ดูซีรี่ย์ Netflix ดี ๆ เรื่องนึง"

วิล ชนากานต์

Business Analyst, McKinsey & Company
มุก ภัณฑิลา

"ได้พัฒนาตัวเองในหลายๆด้าน โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการหาข้อมูลเยอะ เพราะได้เรียนจากผู้สอนเก่ง ๆ"

มุก ภัณฑิลา

MBA Candidate, Stanford University, Graduate School of Business