รู้จักคุณเรืองโรจน์ พูนผล

Group Chairman แห่ง Kasikorn Business Technology Group (KBTG)

ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks

ผู้ก่อตั้ง Disrupt Technology Venture และ Disrupt University โรงเรียนสอนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

อดีต Senior Vice President และ ผู้ก่อตั้ง Dtac Accelerate ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC

อดีต Product Marketing Manager (Asia Pacific Lead) ที่ Google

ปริญญาโท สาขา MBA ที่ Stanford University

ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่น่าสนใจ

ศาสตร์ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ศาสตร์ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การวางวิสัยทัศน์อนาคต

การวางวิสัยทัศน์อนาคต

การเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นแผนการ

การเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นแผนการ

การผลักดันคนในทีมให้สำเร็จยิ่งขึ้น

การผลักดันคนในทีมให้สำเร็จยิ่งขึ้น

การให้อำนาจและสนับสนุนคนในทีม

การให้อำนาจและสนับสนุนคนในทีม

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

✓  ผู้บริหารที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรและปรับตัวให้ได้ในยุค VUCA
✓  ผู้บริหารและหัวหน้างานที่ต้องการผลักดันคนในทีมให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
✓  บุคคลที่มีความสนใจในด้านการเป็นผู้นำ และต้องการเป็นผู้นำในอนาคต
✓  บุคคลที่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
ทำความรู้จักกับ ‘คุณกระทิง’ เรืองโรจน์ กับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่แห่ง KBTG ในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย ด้วยบทบาทของ Transformational Leader ในการพาธุรกิจก้าวข้าม ‘ยุค Disruption’ และปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นธนาคารดิจิทัลระดับภูมิภาค
เมื่อโลกเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงแบบหักศอก คุณเรืองโรจน์จะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุใดนี่จึงเป็นยุคทองของการเปลี่ยนแปลง และผู้นำมีหน้าที่อย่างไรเพื่อนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อคว้าโอกาสแห่งศตวรรษ
คุณเรืองโรจน์จะมาแชร์วิธีการเข้าใจพนักงานก่อนที่จะต่อยอดเป็นวิสัยทัศน์องค์กร และสิ่งที่ผู้นำต้องมีในการ Transform องค์กร เพื่อเชื่อมโยงพนักงานทุกคนให้รู้และเข้าใจบทบาทและความสำคัญที่มีต่อองค์กร รวมถึงฝากมุมมองของหลักการ Empathy ของผู้นำที่ไม่ใช่กับลูกค้าเท่านั้น
ในบทเรียนนี้คุณเรืองโรจน์จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้นำที่ไม่ใช่แค่มี Vision ที่ดี แต่ต้องมี Strategy ที่ตอบโจทย์ รวมถึงการเตรียมพร้อมคนในทีมให้มีความสามารถ เพื่อนำองค์กรไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
เรียนรู้วิธีการสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันคนในองค์กรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการลองทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
ในบทเรียนนี้คุณเรืองโรจน์จะมาแชร์ประสบการณ์วิธีการให้อำนาจคนในการตัดสินใจอย่างไรให้พนักงานในทีมมีความมั่นใจและอิสระในการทำงานมากขึ้น
Transformational Leadership ไม่ใช่แค่ทักษะแต่เป็นสิ่งที่มีความหมายและยิ่งใหญ่ และเป็นสิ่งที่ประเทศและโลกนี้กำลังต้องการอย่างมหาศาล บทเรียนส่งท้ายนี้คุณเรืองโรจน์จะส่งต่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและมุมมองความคิดถึง ‘ผู้นำ’ ทุกคน

ปีใหม่นี้ยกระดับให้คุณเป็นคนใหม่
เรียนรู้กับ ‘ผู้นำตัวจริง’ จากทุกวงการ
แพ็กเกจรายปี ที่คุณจ่ายครั้งเดียว เข้าชมผู้สอนได้ทุกท่าน

คอร์สอื่น ๆ จาก "ที่สุด"
ของประเทศอีกมากมาย