รู้จักคุณรวิศ หาญอุตสาหะ

CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จากัดผู้ผลิตแบรนด์เครื่องสาอางศรีจันทร์ (Srichand)

CEO ของ Mission to the Moon มีผู้ติดตามมากกว่า 4 แสนคน

นักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์ มากกว่า 10 เล่ม

อดีต Management Trainee ที่ Citibank

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ที่ Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา

จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวศิวกรรมไฟฟา้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่น่าสนใจ

ศาสตร์ของการขาย

ศาสตร์ของการขาย

กระบวนการคิดของมนุษย์

กระบวนการคิดของมนุษย์

ทักษะการฟังสู่การเป็นนักขาย

ทักษะการฟังสู่การเป็นนักขาย

ทักษะการตั้งคำถามสู่ คำตอบที่แท้จริง

ทักษะการตั้งคำถามสู่ คำตอบที่แท้จริง

ทักษะการสื่อสารพิชิตใจลูกค้า

ทักษะการสื่อสารพิชิตใจลูกค้า

จิตวิทยาการตลาด

จิตวิทยาการตลาด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

✓  คนที่อยากพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
✓  คนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือ Stakeholder จำนวนมาก
✓  คนที่อยากพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักขายที่เก่งขึ้น
✓  คนที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการขาย เช่น เจ้าของธุรกิจ พนักงานขาย นักการตลาด
ทำความรู้จักคุณรวิศและการรับช่วงต่อบริษัทของครอบครัวที่ถูกแช่แข็งด้วยกาลเวลาเป็นสิบๆ ปี สู่ การรีแบรนด์ที่ไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์และทำให้ศรีจันทร์กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จนต่อยอดเป็น Mission To The Moon ที่ช่วยพัฒนาตัวเขามากขึ้น
การขายที่แท้จริงคือความสามารถในการมองเห็นปัญหาของคนอื่นและช่วยพวกเขาแก้ปัญหานั้น คุณรวิศจะมาอธิบายว่าการขายมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร
ในบทเรียนนี้คุณรวิศจะมาอธิบายถึงธรรมชาติ และกระบวนการคิดของมนุษย์ พร้อมกับวิธีการสร้างความเชื่อใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการขายและโน้มน้าวใจก็ว่าได้
บทเรียนนี้คุณรวิศจะมาอธิบายถึงตัวอย่างพฤติกรรมของมนุษย์ที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง
หลายคนมักจะมีคนถามว่า ทำอย่างไรให้อีกฝ่ายประทับใจในตัวเรา เทคนิคหนึ่งที่ง่ายมากๆ ที่คุณรวิศจะมาแนะนำ คือ “การฟัง”
คุณรวิศจะมาเล่าให้ฟังว่าการตั้งคำถามที่ดีเป็นอย่างไร และช่วยในด้านการขายและโน้มน้าวใจได้อย่างไรบ้าง
“ความโปร่งใสและจริงใจ” เป็นหัวใจของการสื่อสาร บทเรียนนี้คุณรวิศจะมาเผยวิธีสื่อสารให้อีกฝ่ายประทับใจ เราจะทำอย่างไร? มีเทคนิคอย่างไร? พร้อมด้วยเคล็ดลับการเริ่มต้นบทสนทนาที่เป็นเรื่องยากของใครหลายคน
ภาษากายเป็นทักษะสำคัญที่ต้องมีเพื่อปรับบุคลิกภาพ เพิ่มแรงดึงดูดของตัวเรา และยังช่วยพัฒนาคุณภาพการสนทนากับอีกฝ่าย
การบริการคือปัจจัยความสำเร็จสู่การขาย ในบทเรียนนี้คุณรวิศจะมาเล่าให้ฟังถึงแนวทางในการสร้างความประทับใจลูกค้าอย่างยั่งยืน
คุณรวิศจะมาอธิบายถึงจิตวิทยาการตลาดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ ที่จะช่วยให้การขายและการโน้มน้าวใจเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
ในบทเรียนนี้ คุณรวิศจะมาเล่าถึงการรีแบรนด์ศรีจันทร์ที่มีอายุกว่า 70 ปี ให้สามารถกลับมาครองใจลูกค้าอีกครั้ง
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในโลกธุรกิจทำให้คุณรวิศเชื่อว่า การขายและการโน้มน้าวใจเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคน และใครๆ ก็สามารถเก่งการขายได้

ปีใหม่นี้ยกระดับให้คุณเป็นคนใหม่
เรียนรู้กับ ‘ผู้นำตัวจริง’ จากทุกวงการ
แพ็กเกจรายปี ที่คุณจ่ายครั้งเดียว เข้าชมผู้สอนได้ทุกท่าน

คอร์สอื่น ๆ จาก "ที่สุด"
ของประเทศอีกมากมาย