รู้จักคุณพชร อารยะการกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

Project Leader ที่ Boston Consulting Group (ประเทศไทย) จำกัด

Senior Consultant ที่ PricewaterhouseCooper FAS จำกัด

ปริญญาโท สาขา MBA ที่ Kellogg School of Management Northwestern University

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่น่าสนใจ

การตั้งเป้าหมายเพื่อชัยชนะทางธุรกิจ

การตั้งเป้าหมายเพื่อชัยชนะทางธุรกิจ

การเลือกสนามแข่งขัน Where to Play

การเลือกสนามแข่งขัน Where to Play

การเลือกอาวุธแข่งขัน How to Win

การเลือกอาวุธแข่งขัน How to Win

การออกแบบและตรวจสอบกลยุทธ์

การออกแบบและตรวจสอบกลยุทธ์

เครื่องมือสำหรับนักกลยุทธ์

เครื่องมือสำหรับนักกลยุทธ์

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

✓  บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีอาชีพในการวางแผนธุรกิจ ได้แก่ นักวางแผนกลยุทธ์ นักการตลาด ผู้บริหาร และผู้นำองค์กรทุกรูปแบบ
✓  ผู้ประกอบการที่ต้องการแนวคิดและเทคนิคด้านกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
✓  บุคคลที่มีความสนใจที่อยากนำกลยุทธ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทำความรู้จัก คุณพชร อารยะการกุล กับเส้นทางชีวิตการทำงาน และการปลุกปั้น Bluebik Group ให้กลายเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านกลยุทธ์ธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลของไทย เพื่อรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation
เข้าใจที่มาและความสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจ นิยามของกลยุทธ์ที่ดี ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ และร่วมไขคำตอบกับคุณสมบัติของนักวางกลยุทธ์ที่ต้องมีมากกว่าทักษะการวางแผน
การตั้งเป้าหมายที่ดีจะทำให้เราโฟกัสและจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่ต้องทำ เพราะเรามีทรัพยากรที่จำกัดและมีสิ่งรบกวนมากมาย เป้าหมายจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ผู้นำยังต้องสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันอีกด้วย
หลังจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว เราจำเป็นต้องกำหนดว่า จะเลือกเล่นในสนามและตำแหน่งใด เพื่อที่จะชนะ รวมถึงเราจะไม่เล่นที่สนามใด เพราะการวางตำแหน่งที่ดีจะทำให้ได้เปรียบ และเพิ่มโอกาสชนะคู่แข่งมากขึ้น
หนึ่งในขั้นตอนการวางกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การเลือกวิธีการเอาชนะ โดยหาจุดแข็งของตัวเอง หรือจุดได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ซึ่งเปรียบได้กับอาวุธหรือกลวิธีที่จะทำให้เราชนะในสงคราม แต่สิ่งที่อยู่ในบทเรียนนี้คือ การเอาชนะการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจ
จาก Where to Play และ How to Win สู่การทบทวนกลยุทธ์ ประเมินผลตอบแทนและตรวจสอบความเป็นไปได้ เพื่อเดินหน้าธุรกิจตามเป้าหมาย ซึ่งคุณพชรจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดในบทเรียนนี้
เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย สิ่งสำคัญที่สุดคือ ‘การลงมือทำ’ ตามแผนที่วางไว้ แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเราต้องกำหนดความสามารถของตัวเอง รวมถึงสร้างขีดความสามารถให้กับทุกองค์ประกอบหลักขององค์กร ทั้ง People, Process และ Technology
แผนการรวมถึงสิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ลงมือทำ การลงมือทำ การวัดผล และการตอบสนองต่อผลที่เราวัดได้ เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญ ธุรกิจที่ดีต้องมีระบบที่ประเมินถึงสิ่งที่ทำไป รวมถึงแนวทางการไปต่อ คุณพชรได้ยกตัวอย่างวิธีการวัดผลของ Bluebik Group ไว้ในบทนี้
คุณพชรจะมาเล่าให้ฟังถึงเครื่องมือสำหรับนักกลยุทธ์ ตั้งแต่การตั้งสมมติฐานเพื่อแก้ปัญหา Hypothesis-driven Problem Solving และเทคนิคการย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็กด้วย Driver Tree พร้อมยกตัวอย่าง
คุณพชรหยิบยก Case Study ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ของ IOS และ Android พร้อมชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจเดียวกัน แม้มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถบรรลุเป้าหมายสู่ชัยชนะได้
บนโลกนี้อาจไม่ได้มีคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำว่า Strategy แต่สิ่งที่ต้องโฟกัสมากกว่าคือการหาคำตอบที่ดีเพียงพอ และใช้เวลาในการพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ คุณพชรสรุปกลยุทธ์ที่ดีและไม่ดี ทิ้งท้ายด้วยคำแนะนำสำหรับนักกลยุทธ์ในบทเรียนสุดท้ายนี้

ปีใหม่นี้ยกระดับให้คุณเป็นคนใหม่
เรียนรู้กับ ‘ผู้นำตัวจริง’ จากทุกวงการ
แพ็กเกจรายปี ที่คุณจ่ายครั้งเดียว เข้าชมผู้สอนได้ทุกท่าน

คอร์สอื่น ๆ จาก "ที่สุด"
ของประเทศอีกมากมาย