Personal OKRs

พิชิตเป้าหมายได้ด้วย OKRs


สอนโดย ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน OKRs, นักเขียน Best Seller และ Podcaster ช่อง Nopadol's Story

Loading...

Personal Development

หัวข้อที่น่าสนใจ

 • ทำความรู้จักตนเองก่อนสร้าง Personal OKRs
 • การออกแบบ Objective และ Key Results ที่ตอบโจทย์กับตัวเอง
 • การวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
 • การติดตามความก้าวหน้าและวัดผลด้วย OKRs Score
 • เคล็ดลับการทำ Personal OKRs ให้สำเร็จ
 • การจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลที่ต้องการรู้จักตัวเองมากขึ้น
 • บุคคลที่ต้องการค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเอง
 • บุคคลที่ต้องการทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ
 • บุคคลที่อยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

บทเรียนทั้งหมด

Clock Icon Image
1 ชม. 41 นาที
Video Icon Image
11 บทเรียน
ทำความรู้จักกับ ‘ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์’ จากการเดินทางที่ไม่เคยคาดฝัน สู่เส้นทางในฐานะอาจารย์ ผู้หลงใหลในการพัฒนาตนเองและต้องการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น จนเกิดเป็น Personal OKRs เครื่องมือการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ
ทำความเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการวัดผล และรู้จักกับ OKRs เครื่องมือที่นำพาองค์กรชั้นนำอย่าง Google ไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถนำ OKRs มาทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้แบบองค์กรชั้นนำเช่นกัน
ในบทเรียนนี้อาจารย์นภดลจะพาไปสำรวจถึงวิธีการทำความรู้จักตัวเองผ่านการตามหา Value หรือคุณค่าของตัวเรา เพื่อให้เราได้รู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่มีความสำคัญและมีคุณค่าสำหรับเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นก่อนการทำ OKRs
สิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำเพื่อรู้จักตัวเองคือ การกำหนด Mission และ Vision เพื่อให้เราเห็นภาพของสิ่งที่เราต้องการมากขึ้น
อาจารย์นภดลจะพาเราไปทำความเข้าใจถึงขั้นตอนแรกในการทำ OKRs นั่นคือ การสร้าง Objective มีหลักการและวิธีในการกำหนดอย่างไรบ้าง รวมถึงลักษณะของ Objectives ที่ดีนั้นต้องเป็นอย่างไร
หลังจากที่เราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ Key Results หรือ การกำหนดผลลัพธ์ เพื่อบ่งชี้และวัดว่าเราได้ทำตามวัตถุประสงค์สำเร็จแล้ว แล้วเราจะมีวิธีในการกำหนด Key Results อย่างไร หาคำตอบได้ในบทเรียนนี้
ทำความรู้จักกับ Key Activities หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถทำตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ได้ พร้อมหลักการและวิธีการตั้ง Key Activities ที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
เรียนรู้และทำความเข้าใจการติดตามและวัดผล ขั้นตอนสุดท้ายของการทำ OKRs ว่ามีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นถึงความคืบหน้าของเป้าหมายที่เรากำหนด
สำหรับใครที่ยังมีความกังวลและไม่มั่นใจว่าจะทำ Personal OKRs ได้สำเร็จ ในบทเรียนนี้อาจารย์นภดลจะพาไปทำความรู้จักวิธีการดีๆ อย่าง “การเปลี่ยนนิสัย” ที่จะช่วยให้เรามีความมั่นใจและแรงจูงใจมากขึ้นในการทำ Personal OKRs
หนึ่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำ Personal OKRs คือ “เวลา” เพราะฉะนั้นทักษะการจัดการเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในบทเรียนนี้อาจารย์นภดลจึงจะพาเราไปรู้จักกับเทคนิคการจัดการเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ที่เป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เราทำ Personal OKRs ได้สำเร็จ
อาจารย์นภดลสรุปบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมาและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของ OKRs รวมถึงมอบคำแนะนำและชักชวนให้ทุกคนหันมาลองใช้ OKRs เครื่องมือที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ

เกี่ยวกับผู้สอน

Instructor Image
Instructor Image

ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนหน้า

Instructor Image

เจ้าของเพจและ Podcaster ช่อง "Nopadol's Story"

Instructor Image

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Instructor Image

ปริญญาโท Chemical Engineering จาก Oregon State University

Instructor Image

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Instructor Image

ปริญญาเอก Business and Management จาก University of Glasgow

คอร์สอื่นที่น่าสนใจ

ราคา

คอร์สเดี่ยว
Personal OKRs

2,000.-

 • เรียนได้ 1 คอร์ส
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ
แพ็กเกจรายปี
เรียนได้ทุกคอร์ส ตลอด 1 ปี

4,099.-

 • เรียนได้ทุกคอร์ส (ปัจจุบันมี 60+ คอร์ส)
 • อัปเดตคอร์สใหม่ตลอดปี
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ (คอร์สละ 1 ใบ)