The Essentials of Coaching

ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด ด้วยการโค้ช


สอนโดย คุณณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์

โค้ชของผู้บริหารระดับประเทศ และ Master Certified Coach จาก ICF

Loading...

Personal Development

หัวข้อที่น่าสนใจ

 • นิยามและความหมายของการโค้ช
 • กระบวนการโค้ชและการตั้งเป้าหมาย
 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดีสู่ความไว้วางใจ
 • ทักษะการฟังและการสะท้อน
 • ทักษะการตั้งคำถามทรงพลัง
 • สาธิตการโค้ช (Coaching Demonstration)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้นำองค์กรหรือหัวหน้าที่ต้องการพัฒนาและดึงศักยภาพของคนในทีม
 • ผู้ที่อยากพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ผ่านทักษะการโค้ช
 • ผู้ปกครองที่ต้องการจะเข้าใจและรับฟังลูกได้ดีขึ้น
 • ผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง การสะท้อนและการตั้งคำถาม
 • ผู้ที่สนใจทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพของตนเองและผู้อื่น

บทเรียนทั้งหมด

Clock Icon Image
3 ชม. 22 นาที
Video Icon Image
14 บทเรียน
ทำความรู้จักกับโค้ชณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์ กับชีวิตในวัยเด็กและการเดินทาง เพื่อเติมเต็มความหมายในการใช้ชีวิต ที่จะนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญต่อชีวิตของโค้ชณัฏฐ์
พบกับที่มาและจุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพในฐานะโค้ช ประสบการณ์และผลงานในการโค้ชที่ผ่านมา ก่อนจะมาเป็นโค้ชณัฏฐ์ ในทุกวันนี้
เรียนรู้และทำความเข้าใจในความหมายของคำว่า “โค้ช” พร้อมกับความแตกต่างระหว่างโค้ชกับบทบาทอื่นๆ รวมถึงเทคนิคที่ต้องใช้และประโยชน์ของการโค้ช
คุณสมบัติและความพร้อมอะไรบ้างที่โค้ชคนหนึ่งควรมี ร่วมหาคำตอบกับคำถามที่ว่า เราสามารถนำศาสตร์ของการโค้ชมาใช้กับตัวเองได้หรือไม่? โค้ชณัฏฐ์ จะมาแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวในบทเรียนนี้
เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการโค้ชและรู้จักกับ GROW Model รวมถึงทักษะที่สำคัญในการโค้ช อย่างการฟัง สะท้อน ทวน ถาม ฟีดแบค และเจาะลึกการตั้งเป้าหมายที่ดี เพราะการตั้งเป้าหมายที่ดีจะนำไปสู่คำตอบที่ต้องการ
สาธิตการโค้ชแบบเต็มรูปแบบ ระหว่าง Coach และ Coachee ในหัวข้อ การหาความสมดุลในชีวิต ระหว่าง “งานที่ชอบ เงินที่ใช่ และสุขภาพ”
รู้จักกับทักษะ Rapport Building และเทคนิค 3V ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงความสำคัญในการสร้างความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการโค้ช พร้อมกับวิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
บทเรียนนี้โค้ชณัฏฐ์ จะมาให้คำแนะนำในการสร้างความสัมพันธ์ พร้อมกับวิธีการและแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น
หนึ่งในทักษะที่สำคัญในการโค้ช คือการฟัง การฟังเป็นกุญแจสำคัญสู่ความเข้าใจและต่อ ยอดไปทักษะอื่นๆ เรียนรู้ถึงระดับของการฟัง รู้จักกับ Active Listening และ Empathy ทักษะที่จะทำให้คุณฟังได้ดีขึ้น ตลอดจนทักษะการฟังเพื่อดึงศักยภาพของผู้อื่น
ทำความเข้าใจในทักษะการสะท้อนและการฟีดแบค เพื่อให้ผู้เข้ารับการโค้ชได้ทบทวนและเข้าใจในตนเองมากขึ้น รวมถึงได้ตระหนักรู้และเห็นถึงมุมมองที่แตกต่างออกไป เรียนรู้มุมมอง วิธีการ และเทคนิคที่สามารถนำไปฝึกได้ในชีวิตประจำวันได้ในบทเรียนนี้
คำถามเป็นหนึ่งในเครื่องมือทรงพลัง ในการชวนคิด ชวนคุย และทำให้เราได้ทบทวนในหลายๆ มุม รวมถึงมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ในบทเรียนนี้จะพาไปเรียนรู้ถึงความหมายของคำถามที่ทรงพลัง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และเทคนิคในการตั้งคำถามที่ดี เพราะคำถามที่ดี จะนำไปสู่คำตอบที่ใช่
ในบทเรียนนี้จะพาไปพบกับตัวอย่างชุดคำถาม และแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์คำถาม พร้อมแบ่งปันวิธีการพัฒนาคำถามให้เป็นคำถามที่ดีและทรงพลังมากยิ่งขึ้น
พบกับประสบการณ์ตรงของ โค้ชณัฏฐ์ กับอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานในฐานะโค้ช รวมถึงวิธีการรับมือและจัดการกับตัวเอง
โค้ชณัฏฐ์ สรุปบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมา รวมถึงบอกเทคนิคและวิธีการฝึกฝนเพิ่มเติมที่ช่วยให้สามารถโค้ชได้ดีขึ้น ส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่โค้ชณัฏฐ์อยากฝากถึงทุกคน

เกี่ยวกับผู้สอน

Instructor Image
Instructor Image

คุณณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์

โค้ชผู้บริหารระดับประเทศ (Executive Coach)

ก่อนหน้า

Instructor Image

โค้ชระดับสูงสุด Master Certificate Coach (MCC) รับรองโดย International Coaching Federation (ICF)

Instructor Image

ผู้ก่อตั้ง และผู้สอนหลักใน The Essential Coach

Instructor Image

ผู้สอนใน Thailand Coaching Academy

Instructor Image

ผู้เขียนหนังสือ “Life or Loss เสียเวลา เสียชีวิต"

Instructor Image

ผู้แปลหนังสือขายดีระดับโลก “Trillion Dollar Coach โค้ชแห่งซิลิคอนแวลลีย์”

Instructor Image

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Instructor Image

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สอื่นที่น่าสนใจ

ราคา

คอร์สเดี่ยว
The Essentials of Coaching

2,000.-

 • เรียนได้ 1 คอร์ส
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ
แพ็กเกจรายปี
เรียนได้ทุกคอร์ส ตลอด 1 ปี

4,350.-

 • เรียนได้ทุกคอร์ส (ปัจจุบันมี 60+ คอร์ส)
 • อัปเดตคอร์สใหม่ตลอดปี
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ (คอร์สละ 1 ใบ)