รู้จักดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร Ananda Development

ผู้ก่อตั้ง บริษัท เฮ็ดบอท จากัด (HBOT)

ผู้ก่อตั้ง บริษัท FINSTREET

อดีต Head of Innovation ธนาคารไทยพาณิชย์

ปริญญาโท ด้านบริหารจัดการ KTH Royal Institute of Technology

ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม University of Oslo, Norway

ปริญญาเอก สาขานวัตกรรมเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เป็นหลักสูตรพิเศษที่สร้างข้ึนภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้ง University of Oslo, University of Cambridge, UC, Berkeley และ Stanford University

หัวข้อที่น่าสนใจ

พัฒนาการของเทคโนโลยี

พัฒนาการของเทคโนโลยี

Metaverse โลกใบใหม่ที่ไม่ได้ไกลตัว

Metaverse โลกใบใหม่ที่ไม่ได้ไกลตัว

องค์ประกอบของ Metaverse

องค์ประกอบของ Metaverse

โอกาสและการลงทุนใน Metaverse

โอกาสและการลงทุนใน Metaverse

โอกาสทางด้านอาชีพใน Metaverse

โอกาสทางด้านอาชีพใน Metaverse

การปรับตัวของธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมกับ Metaverse

การปรับตัวของธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมกับ Metaverse

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

✓  บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในวงการเทคโนโลยี และต้องการเห็นภาพและเข้าใจใน Metaverse มากยิ่งขึ้น
✓  คนที่ต้องการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก Metaverse
✓  คนที่ประกอบอาชีพและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและต้องการที่จะปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
✓  บุคคลที่ต้องการจะหาโอกาสและการลงทุนใน Metaverse
ทำความรู้จักกับดร.โกศล พร้อมกับเส้นทางการเดินทางก่อนจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยระดับโลก และนักลงทุนธุรกิจข้ามชาติ ไปพร้อมกับการรับมือและการแสวงหาโอกาสจากเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาอย่าง Metaverse
เรียนรู้และทำความเข้าใจในคำจำกัดความและความสำคัญของคำว่า “เทคโนโลยี” พร้อมทำความรู้จักกับ “Metaverse” และบทบาทในปัจจุบันของโลกอีกใบที่กำลังจะมาถึง
ในบทเรียนนี้ ดร.โกศล จะมาเล่าถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่าง เว็บไซต์ตั้งแต่ในอดีตไปจนถึงปัจจุบัน และเล่าถึงการมาของเว็บไซต์ในอนาคตที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่
บทเรียนนี้จะพาคุณไปหาคำตอบของคำถามที่ว่า Metaverse คืออะไร และจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อย่างไร ความเป็นไปได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกับโอกาสที่กำลังจะมาถึงในโลกของ Metaverse
Metaverse เกิดขึ้นจากองค์ประกอบทางเทคโนโลยีหลายส่วนรวมกัน ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Blockchain และ Web 3.0 ที่จะกลายเป็นองค์ประกอบหลักภายในโลก Metaverse
เรียนรู้ในองค์ประกอบสำคัญอย่าง NFT และ VR/AR ที่จะทำให้ Metaverse มีความสมบูรณ์ และทำให้เราเข้าใกล้โลกแห่งอนาคตมากขึ้น
กระแสความโด่งดังของ Metaverse ทำให้เกิดช่องทางการสร้างรายได้และการแสวงหาโอกาสของผู้คนจำนวนมาก นำไปสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ภายในโลกของ Metaverse
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Metaverse ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้คน และธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่ออาชีพต่างๆ ในโลกของ Metaverse ขณะเดียวกันก็มีอาชีพในปัจจุบันที่จะได้รับผลกระทบจากการมาของ Metaverse
Metaverse ไม่ได้เข้ามาเพื่อแทนที่สิ่งใด แต่จะเข้ามาเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่หายไปของสังคม ปิดท้ายด้วยการเล่าถึงประโยชน์และข้อจำกัดของ Metaverse และการมองถึงโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปีใหม่นี้ยกระดับให้คุณเป็นคนใหม่
เรียนรู้กับ ‘ผู้นำตัวจริง’ จากทุกวงการ
แพ็กเกจรายปี ที่คุณจ่ายครั้งเดียว เข้าชมผู้สอนได้ทุกท่าน

คอร์สอื่น ๆ จาก "ที่สุด"
ของประเทศอีกมากมาย