LINE Logo

Organizational Behavior

เข้าใจวิธีการคิด ยกระดับคุณภาพชีวิตในองค์กร


สอนโดย คุณเกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์

Consultant Bain & Company และ ศิษย์เก่าจาก MBA และ Master of Education, Stanford Graduate School of Business

Loading...

Business

หัวข้อที่น่าสนใจ

 • การปรับใช้ Organization Behavior (OB) กับองค์กร
 • วิธีการใช้ Status, Power และ Influence สำหรับผู้นำ
 • วิธีการสร้างความประทับใจด้วยภาษากาย (Nonverbal Behavior)
 • วิธีการสร้างทีม (Team Building)
 • เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมีความหมายให้กับทีม (Purposeful Storytelling)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้นำ หัวหน้า และผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารทีม
 • คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการคนในองค์กร
 • ผู้นำและหัวหน้ามือใหม่ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างทีม
 • คนที่สนใจในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น
 • คนที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองในการทำงาน

บทเรียนทั้งหมด

Clock Icon Image
2 ชม. 2 นาที
Video Icon Image
13 บทเรียน
ทำความรู้จักกับ "คุณเกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์" หรือ “คุณเกล” กับเรื่องราวการทำกิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียน ที่ทำให้เห็นว่า “พฤติกรรม” คือหนึ่งในกุญแจสำคัญของการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร จนกลายเป็นตัวจุดประกายสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน
ทำความรู้จักกับความหมายและความสำคัญของ Organizational Behavior (OB) หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการยกระดับและสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร พร้อมวิธีการนำ Organizational Behavior (OB) มาปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร
เพราะคนเรามักตัดสินผู้อื่นภายในเวลาเพียง 7 วินาที การสร้างความประทับใจแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางตัวและสร้างบทบาทในองค์กร ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจะพาไปเรียนรู้ถึงความสำคัญของการรับรู้ทางสังคมของมนุษย์ พร้อมกับ Framework ที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างการรับรู้ในเชิงบวกต่อคนในองค์กร
ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจะพาไปเรียนรู้ถึงความหมายและประเภทของ Status, Power และ Influence สามวิธีที่จะช่วยให้เรามีอิทธิพลต่อคนในองค์กรและสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้คนได้มากยิ่งขึ้น
คนที่มีตำแหน่งเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าจะมีความเป็นผู้นำเสมอไป ฉะนั้นการรู้จักวาง Status, Power และ Influence อย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าและผู้นำในองค์กร ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจะพาไปเรียนรู้ถึงวิธีการเพิ่ม Status และ Power รวมถึงวิธีการสร้าง Influence ให้เกิดขึ้นในองค์กร
หลายครั้งที่เราเข้าใจว่าการสร้างความประทับใจแรกมาจากคำพูด แต่แท้จริงแล้วการแสดงออกผ่านภาษากาย (Nonverbal Behavior) คือ สีหน้า ท่าทาง และบุคลิก กลับมีส่วนสำคัญมากกว่าในการสร้างความประทับใจแรก ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจึงจะพาไปเรียนรู้ถึงวิธีการใช้ภาษากายในการสร้างความประทับใจและสร้างสถานะให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้อื่น
ความมั่นใจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยในการแสดงออกและสร้างบุคลิกภาพที่ดี ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจะพาไปเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงเทคนิค Power Pose ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจะแสดงให้เห็นวิธีการปรับบุคลิกเพื่อสร้าง High Status ที่มาพร้อมกับตัวอย่างการปรับใช้ในหลายสถานการณ์ ตั้งแต่การแสดงออกทางสีหน้า ไปจนถึงท่าทางในการนั่ง ยืน และเดิน รวมถึงเคล็ดลับที่สามารถปรับใช้ได้ทันที
เพราะแต่ละองค์กรประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย การสร้างทีมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อได้ ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจะพาไปเรียนรู้ถึงเคล็ดลับในการสร้างความหลากหลายให้กลายเป็นข้อดีในทีม การสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนในทีมรู้สึกสบายใจและมีความสุข รวมถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจในทีม เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจะพาไปเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีส่วนช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า เช่น การสร้างความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของทีม การทำความเข้าใจความต้องการส่วนตัวและส่วนรวมของคนในทีม และการตั้งรูปแบบและมาตรฐานการทำงานร่วมกัน
คนในองค์กรมีหลากหลายความคิดและความรู้สึก แต่การทำงานจำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจในทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานออกมาสำเร็จ การสร้างความหมายให้กับคนในทีมจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานในองค์กร ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจะพาไปเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างความหมายและแรงบันดาลใจให้กับคนในทีม จะมีขั้นตอนและเคล็ดลับอะไรบ้าง ติดตามต่อได้ในบทเรียนนี้
เพราะเรื่องเล่าคือเครื่องมือสำคัญในการมอบความหมายและจุดประสงค์ให้กับผู้คน ในบทเรียนนี้ คุณเกวลินจึงจะพาไปเรียนรู้ถึงความสำคัญของการเล่าเรื่อง องค์ประกอบสำคัญในการเล่าเรื่อง รวมถึงเคล็ดลับในการเล่าเรื่องให้น่าดึงดูดและมีพลัง
คุณเกวลินสรุปบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมา พร้อมคำแนะนำและกำลังใจสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับผู้สอน

Instructor Image
Instructor Image

คุณเกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์

Consultant ที่ Bain & Company

ก่อนหน้า

Instructor Image

ปริญญาโท MBA และ Master of Education, Stanford Graduate School of Business

Instructor Image

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Instructor Image

อดีตประธาน AIESEC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สอื่นที่น่าสนใจ

ราคา

คอร์สเดี่ยว
Organizational Behavior

2,000.-

 • เรียนได้ 1 คอร์ส
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ
แพ็กเกจรายปี
เรียนได้ทุกคอร์ส ตลอด 1 ปี

4,750.-

 • เรียนได้ทุกคอร์ (ปัจจุบันมี 60+ คอร์ส)
 • เพิ่มคอร์สใหม่ทุกเดือน (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ (คอร์สละ 1 ใบ)