Family Business Management

บริหารธุรกิจครอบครัว บริหารความสัมพันธ์


สอนโดย คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

ทายาทรุ่นที่ 2 ของแบรนด์เครื่องหนัง VIERA by Ragazze ที่ปรึกษาทางธุรกิจและนักเขียนเจ้าของหนังสือ "วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน"

Loading...

Business

หัวข้อที่น่าสนใจ

 • การเตรียมพร้อมรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว
 • ปัญหาในการส่งต่อธุรกิจครอบครัว
 • การพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับ
 • การบริหารธุรกิจและความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • การทำให้ “ธุรกิจครอบครัว” ก้าวข้ามสู่ "ธุรกิจมืออาชีพ"
 • การต่อยอดธุรกิจครอบครัวให้ก้าวหน้าและทันสมัย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีส่วนร่วมอยู่ในธุรกิจครอบครัว
 • ผู้รับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว ที่ต้องการต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตขึ้น
 • ผู้ส่งต่อธุรกิจครอบครัว ที่ต้องการส่งต่อธุรกิจให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จ
 • ผู้ที่ต้องการนำเทคนิคและแนวคิดไปปรับใช้และต่อยอดในธุรกิจครอบครัว

บทเรียนทั้งหมด

Clock Icon Image
2 ชม. 01 นาที
Video Icon Image
10 บทเรียน
ทำความรู้จักกับ ‘คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์’ ที่ปรึกษาทางธุรกิจและนักเขียนเจ้าของหนังสือ “วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน” ทายาทรุ่นที่ 2 ของธุรกิจแบรนด์เครื่องหนัง ‘VIERA by Ragazze’ ผู้ปลุกปั้นและรีแบรนด์ธุรกิจให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ที่จะมาเล่าถึงที่มาของธุรกิจครอบครัว ความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญ และประสบการณ์ในการรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว
ธุรกิจครอบครัวมีลักษณะเฉพาะตัวที่ต่างจากธุรกิจทั่วไป ในบทเรียนนี้คุณปิ๊กจะพาไปเรียนรู้ถึงลักษณะของธุรกิจครอบครัว หลักการที่ธุรกิจครอบครัวควรยึดถือ และคำแนะนำในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงสาเหตุและจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ส่งต่อต้องส่งมอบธุรกิจครอบครัว พร้อมวิธีเตรียมความพร้อมสำหรับรับช่วงต่อธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่รับช่วงต่อสามารถเข้ามาบริหารและจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบทเรียนนี้คุณปิ๊กจะพาไปเรียนรู้ถึงปัญหาในมุมมองของผู้ส่งต่อธุรกิจครอบครัว พร้อมกับวิธีในการรับมือและจัดการปัญหาเหล่านั้น ตั้งแต่การที่ผู้รับช่วงต่อไม่เข้าใจธุรกิจ การที่ธุรกิจครอบครัวพบกับการเปลี่ยนแปลง และการหาทางออกให้คนสองรุ่นได้พัฒนาธุรกิจร่วมกันให้ร่วมสมัย
เพราะการส่งต่อธุรกิจครอบครัวคือการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หน้าที่สำคัญของผู้รับช่วงต่อจึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และได้รับการยอมรับจากครอบครัวและพนักงานในองค์กร ในบทเรียนนี้จึงเป็นการพาไปเรียนรู้ถึงขั้นตอนการสร้างความเชื่อมั่น ทั้งในด้านธุรกิจและการทำงาน รวมถึงวิธีการวางตัวเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและพนักงาน
สิ่งที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวมีความแตกต่างและบริหารได้ยากกว่าธุรกิจทั่วไปคือความสัมพันธ์เชิงซ้อนระหว่างความเป็นครอบครัวและผู้ร่วมงาน เพื่อให้บริหารและจัดการปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรได้ง่ายขึ้น เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการสร้างสมดุลระหว่าง "ความสัมพันธ์" กับ "การทำธุรกิจ" โดยแยกแยะบทบาทในครอบครัวและการทำงาน รวมไปถึงวิธีรับมือกับผู้ร่วมงานต่างวัยและวัฒนธรรม
เรียนรู้วิธีพัฒนาระบบธุรกิจครอบครัว ให้ก้าวไปสู่ธุรกิจในรูปแบบมืออาชีพ ด้วยการจัดการและบริหาร “คน” ที่มาจากหลายรุ่นและหลายครอบครัวในธุรกิจ รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ “ผลประโยชน์” ในธุรกิจครอบครัวให้เป็นสัดส่วน พร้อมเครื่องมือแนะนำอย่างการสร้าง “ธรรมนูญครอบครัว”
เรียนรู้เทคนิคและวิธีต่อยอดธุรกิจครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างแบรนด์จากธุรกิจครอบครัว รวมถึงการรีแบรนด์และปรับภาพลักษณ์ธุรกิจให้ทันสมัยขึ้น โดยมีลิสต์สำหรับการสำรวจธุรกิจและข้อควรระวังก่อนรีแบรนด์ธุรกิจครอบครัว พร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์การรีแบรนด์ของธุรกิจ ‘VIERA by Ragazze’
ในบทเรียนนี้ คุณปิ๊กได้นำเสนอแนวคิดในการรับมือและจัดการกับปัญหาในธุรกิจครอบครัว โดยยกตัวอย่างปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการทำธุรกิจ ‘VIERA by Ragazze’ พร้อมวิธีการเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
คุณปิ๊กได้สรุปบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมา และฝากคำแนะนำให้กับทั้งฝั่งผู้ส่งต่อและผู้รับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว โดยสรุปข้อคิดทิ้งท้ายที่จะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

เกี่ยวกับผู้สอน

Instructor Image
Instructor Image

คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

ที่ปรึกษาทางธุรกิจและนักออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Designer)

ก่อนหน้า

Instructor Image

ทายาทรุ่นที่สองของธุรกิจแบรนด์เครื่องหนัง ‘VIERA by Ragazze’

Instructor Image

นักเขียนเจ้าของหนังสือชุด ‘วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน’

Instructor Image

เจ้าของเพจ ‘Trick of the Trade’ ที่มีผู้ติดตามหลักแสนคน

Instructor Image

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Instructor Image

ปริญญาโทสาขาการตลาด มหาวิทยาลัย DePaul University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คอร์สอื่นที่น่าสนใจ

ราคา

คอร์สเดี่ยว
Family Business Management

1,790.-

 • เรียนได้ 1 คอร์ส
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ
แพ็กเกจรายปี
เรียนได้ทุกคอร์ส ตลอด 1 ปี

4,490.-

 • เรียนได้ทุกคอร์ส (ปัจจุบันมี 60+ คอร์ส)
 • อัปเดตคอร์สใหม่ตลอดปี
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ (คอร์สละ 1 ใบ)