The Art of Decision Making

เปลี่ยนอนาคตด้วยการตัดสินใจ


สอนโดย คุณบรรยง พงษ์พานิช

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

Loading...

Business

หัวข้อที่น่าสนใจ

 • ความสำคัญของการตัดสินใจ
 • ตัดสินใจให้ถูกเวลา
 • ศิลปะการปฏิเสธ
 • การรับมือกับวิกฤติ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่อยากพัฒนาด้านการตัดสินใจให้ดีขึ้น
 • คนที่อยู่ในสถานการณ์รับมือกับวิกฤติ
 • คนที่อยากก้าวหน้าและเติบโตในองค์กร
 • คนที่อยากรู้เทคนิคการจูงใจและดึงดูดคน

บทเรียนทั้งหมด

Clock Icon Image
2 ชม. 02 นาที
Video Icon Image
12 บทเรียน
คุณบรรยงเคยผ่านชีวิตที่หลงทางมาแล้ว เขาเรียนจบมหาวิทยาลัยมาด้วยเกรด 2 รวมถึงเคยเป็นหนี้หลักล้านบาท ในขณะที่มีเงินเดือนเพียง 3,000 บาท สุดท้ายต้องเป็นหนี้ถึง 10 ปี โดยยอมรับเงินเดือนเพียง 60% แต่ความกดดันนี้กลับสร้างแรงผลักดัน เพราะถ้าจะอยู่รอดได้ ก็ต้องก้าวหน้าในอาชีพการงานให้ได้อย่างรวดเร็ว
‘การตัดสินใจ’ เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าในอนาคตเราจะต้องเจออะไร กระบวนการตัดสินใจที่ดี จึงหมายถึง โอกาสในการกุมชะตาชีวิตของตนเอง หนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะตัดสินใจได้ดีหรือไม่ ก็คือ ‘ฐานข้อมูลของความรู้’
การพัฒนาการตัดสินใจ จำเป็นต้องอาศัย ‘ทักษะ’ หรือสิ่งที่เราสั่งสมมาในอดีต นอกจากนั้น เรายังต้องประเมินความเสี่ยง และเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยง สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องจัดการ ไม่ใช่เรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง
การปฏิเสธแต่ละครั้ง ย่อมหมายถึง การที่มีผู้ที่ไม่ได้รับสิ่งที่เขาร้องขอ ดังนั้นจึงไม่มีใครชอบที่จะถูกปฏิเสธ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่สามารถให้ตามคำขอได้ทุกเรื่อง แล้วทำอย่างไรให้ผู้ถูกปฏิเสธยอมรับผลที่เกิดขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วการถูกปฏิเสธ ก็อาจจะเป็นผลดีกับเขา มากกว่าการที่เราจะยอมรับข้อเสนอนั้นก็ได้
การหยุดอยู่กับที่ คือ ‘การถอยหลัง’ เพราะโลกหมุนไปข้างหน้าทุกวัน หลักการบริหารองค์กรของคุณบรรยง จึงประกอบด้วย ‘Resilience’ หรือความสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ ‘Agility’ หรือการปรับตัวให้เร็ว เพราะการพัฒนาเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด และไม่มีทางบรรลุผล มีแต่ต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้น
คุณบรรยงมองว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง จึงหลีกเลี่ยง ‘การบริหารจัดการคน’ แต่ใช้ ‘การจูงใจคน’ เพื่อให้คนในองค์การเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันอาศัย ‘Empathy’ หรือการเคารพและเข้าใจผู้อื่น เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และหลักการนี้ยังเป็นสิ่งที่คุณบรรยงใช้ในการดึงดูดคนเก่งๆ ให้เข้ามาร่วมงานกับเขาด้วย
ถ้าอยากจะสูงขึ้น เราต้องยืดตัว ไม่ใช่เตะคนอื่นให้ล้มลง และต้องไปอยู่ในกลุ่มคนสูง เพื่อจะได้แข่งกันสูงต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งผู้ที่อยากจะเป็นผู้นำ ก็ต้องมีความพยายามที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นออกมา แต่เมื่อได้เป็นผู้นำแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกลับไม่ใช่ ‘ตัวเอง’ อีกต่อไป แต่เป็น ‘ทีม’
เรียนรู้การก้าวข้ามวิกฤติต้มยำกุ้งจากคุณบรรยง โดยเริ่มจากการตั้งคำถามว่า ควรเปลี่ยน ‘อะไร’ แทนที่จะหาว่า ‘ใคร’ เป็นคนผิด
คุณบรรยงจะมาอธิบายนิยามของคำว่า ‘วิกฤติ’ พร้อมบอกเล่า 7 กฎเหล็กที่ใช้ในการรับมือกับวิกฤติให้เราได้ฟังกัน
การตัดสินใจช้าเกินไปก็อาจไม่ทันการ แต่การตัดสินใจเร็วเกินไปก็อาจไม่ใช่เรื่องดี เพราะข้อมูลเราจะไม่เพียงพอ ดังนั้นการตัดสินใจให้ถูกเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งเรื่องนี้คุณบรรยงได้อธิบาย ผ่านการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเขาในเรื่องปัญหาสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย
คุณบรรยงได้นำเสนอหลักธรรมะที่เขาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน โดยมีการเปรียบเทียบกับหลักเหตุผลและหลักจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสำเร็จด้วย ‘อิทธิบาท 4’ หรือการลับคมความคิดให้แยบคายด้วย ‘โยนิโสมนสิการ’
การตัดสินใจทุกครั้งยากเสมอ และหลายๆ ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เป็นไปตามคาด แต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว คุณบรรยงมองว่าสิ่งที่สำคัญกว่า คือการ ‘หาเหตุผล’ เพื่อที่ว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น และล้มเหลวได้น้อยลง

เกี่ยวกับผู้สอน

Instructor Image
Instructor Image

คุณบรรยง พงษ์พานิช

ประธานกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Committee) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน

ก่อนหน้า

Instructor Image

อดีตคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

Instructor Image

อดีตกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Instructor Image

อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่สำนักนายกรัฐมนตรี

Instructor Image

อดีตกรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

Instructor Image

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Instructor Image

อดีตประธานกรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

Instructor Image

อดีตกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Instructor Image

จบปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Instructor Image

จบปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สอื่นที่น่าสนใจ

ราคา

คอร์สเดี่ยว
The Art of Decision Making

2,000.-

 • เรียนได้ 1 คอร์ส
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ
แพ็กเกจรายปี
เรียนได้ทุกคอร์ส ตลอด 1 ปี

4,099.-

 • เรียนได้ทุกคอร์ส (ปัจจุบันมี 60+ คอร์ส)
 • อัปเดตคอร์สใหม่ตลอดปี
 • เรียนซ้ำได้ ระยะเวลา 1 ปี
 • รับ Certificate เมื่อเรียนจบ (คอร์สละ 1 ใบ)