The Complete Guide to PDPA

เตรียมความพร้อมธุรกิจตามกฎหมาย PDPA


สอนโดย คุณอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์

CEO และ Co-Founder EasyPDPA ผู้ให้คำปรึกษาด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Loading...

Business

หัวข้อที่น่าสนใจ

  • ความสำคัญของ PDPA
  • องค์ประกอบสำคัญของ PDPA
  • หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • การจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อควรระวังเกี่ยวกับ PDPA

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของกิจการที่ต้องการนำความรู้ไปประยุกต์กับธุรกิจของตนเอง
  • คนที่เริ่มต้นธุรกิจได้ไม่นานและต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA
  • คนที่กำลังมองหาแนวทางและวิธีการเก็บ ใช้ และรักษาข้อมูลอย่างถูกต้อง

บทเรียนทั้งหมด

Clock Icon Image
1 ชม. 10 นาที
Video Icon Image
12 บทเรียน
ทำความรู้จักกับ คุณอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ พร้อมไขข้อข้องใจที่หลายคนสงสัยว่า บุคคลหรือธุรกิจทั่วไปสามารถทำ PDPA ได้หรือไม่ รวมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อดูว่าธุรกิจของเราเหมาะสมที่จะทำ PDPA หรือไม่?
ในบทเรียนนี้คุณอมรเชษฐ์ จะพาไปเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของ PDPA รวมถึงพาไปทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์และเหตุผลที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA และทิ้งท้ายด้วยประโยชน์ของการมี PDPA อยู่ในธุรกิจ
เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นกฎหมาย แสดงว่าต้องมีบทลงโทษตามมาหากมีการฝ่าฝืน ในบทเรียนนี้คุณอมรเชษฐ์ จะพาไปเรียนรู้ถึงบทลงโทษภายใต้กฎหมาย PDPA จะมีโทษอะไรบ้าง สามารถติดตามต่อได้ในบทเรียนนี้
หัวใจหลักสำคัญของกฎหมาย PDPA คือการควบคุมการใช้ข้อมูล เพราะฉะนั้นในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ PDPA ต้องเรียนรู้ก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และมีกี่ประเภท ในบทเรียนนี้คุณอมรเชษฐ์จะพาไปเรียนรู้ถึงความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับพาไปทำความรู้จักกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ
ในบทเรียนนี้คุณอมรเชษฐ์จะพาไปทำความรู้จักกับองค์ประกอบสำคัญของ PDPA เพราะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ PDPA ไม่ได้มีแค่เจ้าของข้อมูลและคนใช้ข้อมูล แต่มีมากกว่านั้น จะมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง ติดตามต่อได้ในบทเรียนนี้
เพราะข้อมูลแต่ละประเภทมีจุดประสงค์และวิธีการใช้ต่างกัน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราสามารถใช้ข้อมูลในจุดประสงค์ใดได้บ้าง ในบทเรียนนี้คุณอมรเชษฐ์จึงจะพาเราไปเรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลแต่ประเภทหรือที่เรียกว่าฐานการประมวลผลข้อมูล
เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าข้อมูลแต่ละประเภทคืออะไร และสามารถใช้ในจุดประสงค์ใดได้บ้าง สิ่งถัดไปที่ต้องทำคือเรียนรู้ถึงขั้นตอนและความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูล
นโยบายความเป็นส่วนตัว หนึ่งในขั้นตอนและเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำ PDPA ในบทเรียนนี้คุณอมรเชษฐ์จึงจะพาเราไปเรียนรู้ถึงวิธีการทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและรายละเอียดภายในที่ควรระบุ พร้อมแนะนำวิธีการนำไปใช้อย่างถูกต้อง
อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำในการจัดการข้อมูล นอกเหนือการเก็บและใช้คือการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ในบทเรียนนี้คุณอมรเชษฐ์จะพาไปเรียนรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและความเสี่ยงด้านข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ
เมื่อเรารู้แล้วว่าข้อมูลแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง และผู้ควบคุมข้อมูลจะสามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง สิ่งน่ารู้ถัดไปที่คุณอมรเชษฐ์จะชวนเราไปทำความรู้จักคือ สิทธิของเจ้าของข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจถึงขอบเขตในการใช้งานข้อมูลและสิทธิพื้นฐานที่คนทุกคนพึงมี
ในบทเรียนนี้คุณอมรเชษฐ์จะพาเราไปเรียนรู้ตัวอย่างการใช้งาน PDPA ในกรณีต่าง ๆ จากหลากหลายส่วนของภาคธุรกิจ เพื่อศึกษาถึงขอบเขตและข้อควรระวังเกี่ยวกับ PDPA จะมีตัวอย่างน่าสนใจอะไรบ้าง ติดตามต่อได้ในบทเรียนนี้
คุณอมรเชษฐ์สรุปบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมา พร้อมมอบคำแนะนำและให้กับคนที่ต้องการปฏิบัติตาม PDPA รวมถึงบอกเคล็ดลับสำคัญในการทำความเข้าใจและนำ PDPA มาปรับใช้กับธุรกิจ

เกี่ยวกับผู้สอน

Instructor Image
Instructor Image

คุณอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์

CEO และ Co-Founder EasyPDPA

ก่อนหน้า

Instructor Image

Co-Founder Orange Cap Innovative บริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

Instructor Image

Co-Founder TakeMeTour บริษัทด้านการท่องเที่ยว

Instructor Image

หนึ่งใน Asia’s Forbes 30 Under 30, Forbes

Instructor Image

อดีต Product Marketing Manager, Google

Instructor Image

อดีต Software Engineer, UIUC Digital Research Center

คอร์สอื่นที่น่าสนใจ